Тел: +359 2/951 61 78

ОБЕКТИ

ТЕКУЩИ

Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД

П О К А Н А
ОТ „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

П О К А Н А
ОТ „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

Решение за прекратяване

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

ЗАВЪРШЕНИ

ОБЩЕСТВЕНО И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО
РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ
error: Content is protected !!