Тел: +359 2/951 61 78

Сертификати и Удостоверения

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е носител на БРОНЗОВА НАГРАДА в раздел ГОЛЕМИ ФИРМИ
в годишната класация на КСБ за постигнати добри резултати през 2012 и 2017 г. в изпълнението на
СТРОЕЖИ ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

error: Content is protected !!