Тел: +359 2/951 61 78

Сертификати и Удостоверения

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е носител на БРОНЗОВА НАГРАДА в раздел ГОЛЕМИ ФИРМИ
в годишната класация на КСБ за постигнати добри резултати през 2012 и 2017 г. в изпълнението на
СТРОЕЖИ ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

Изразената ангажираност на дружеството към качественото изпълнение на дейностите, към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и към опазване на околната среда са потвърдени от сертифицираните системи ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Дружеството е едно от първите в България с внедрена и сертифицирана Система за Социална Отговорност SA 8000.

СЕРТИФИКАТ "КОРЕКТНА ФИРМА" 2016

error: Content is protected !!