Тел: +359 2/951 61 78

ЗА НАС

“КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД е едно от водещите строителни дружества със специализация в областта на инфраструктурното строителство.

Създадено през 2003 година, Дружеството се развива динамично, като залага на квалификацията на ръководния и изпълнителския екип, и на инвестициите в технологичното оборудване и модерни технологии.

Награди:

През 2013 год. „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД е класирано на 3-то място /бронзова награда/ в класацията на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ в България за 2012 г. в раздел „големи” за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.През 2016 год. „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД е класирано на 2-ро място /сребърна награда/ в класацията на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ в България за 2015 г. в раздел „големи” за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. В изданието Бизнес лидери в България 2013 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД попада в първите 300 компании според критерия EBITDA и сред първите 20 според критерия Изменение на EBITDA в %. Положителните резултати за растежа на Дружеството са индикатор за водещата му роля за стабилизиране на икономиката. От тогава до момента Дружеството всяка година присъства в челните позиции на тази класация.

Основни възложители на Дружеството са държавни и общински структури.

 

Основни направления на дружеството са:

Изграждане на водопроводни мрежи в населени и извън населени места;
Изграждане на канализационни мрежи, канализационни колектори и пречиствателни станции;
Строителство и поддръжка на пътища и прилежаща инфраструктура;
Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради;
Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата;
Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни отпадъци.

КАРО ТРЕЙДИНГ  ООД  разполага с високо квалифицирани работници, технически специалисти и мениджърски екип.
Професионализма и натрупания с годините опит позволяват на екипа да реагира бързо, гъвкаво и да намери най-ефективните решения на всяка възникнала трудност по време на изпълнение на обекта. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД притежава модерни машини и съоръжения за изпълнение на възложените дейности.Осъзнавайки ролята на ресурсите като ключов фактор за постигане на високо качество,  ръководството непрестанно инвестира в професионалното развитие на персонала и в обогатяване на машинния парк. 

error: Content is protected !!