Тел: +359 2/951 61 78

ОБЩЕСТВЕНО И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Извършване на СМР на 12 детски градини и училища на територията на Община Пещера

Период на изпълнение 26.08.2009 г. – 04.06.2010 г.

– ЦДГ „Сокола“

– ЦДГ „Слънчо“

– ОДЗ „Изгрев“

– ОДЗ „Деница“

– ЦДГ „Здравец“-  с. Радилово

– ЦДГ „Еделвайс“ – с. Капитан Димитриево

– НУ „Михаил Каролиди“

– НУ „Михаил Куманов“

Извършване на СМР на 4 детски градини и училища на територията на Община Искър:

Период на изпълнение 13.04.2010 г. - 04.06.2010 г.

– СОУ „Хр. Смирненски“ – гр. Искър;

– ОДЗ „Мара Балева“ – гр. Искър;

– ОУ „Васил Левски“ сграда начално – с. Долни Луковит;

– ОУ „Васил Левски“ сграда основно – с. Долни Луковит.

Извършване на СМР на 4 детски градини територията на Община Кайнарджа

Извършване на СМР на 4 детски градини територията на Община Кайнарджа

ЦДГ „Еделвайс“, с. Кайнарджа

филиал „Пролет“, с. Голеш

филиал „Първа радост“, с. Средище

ОУ  „Цанко Церковски „, с. Средище

Извършване на ремонтни работи на сграда на Читалище "Братя Миладинови" в с. Микрево, община Струмяни

Изпълнени са следните строително-монтажни работи:

По част „Архитектурна”:

Шприцована е вътрешната мазилка по стените и таваните; Изпълнени са обшивки по стени с гипсокартон 12,5 мм; Изпълнена е шпакловка върху варовата мазилка; Облицовани са със санитарен фаянс стените в санитарните помещения; Боядисани са стените и таваните с латекс; По фасадите е монтирана топлоизолация с дебелина 50мм, шпаклована с фибромрежа и положена влагоотблъскваща минерална мазилка; Поставена е входна врата/витрина/стъклопакет/; Монтирани са PVC прозорци и MDF врати; Изпълнени са нови подови настилки с гранитогрес, теракот и ламиниран паркет; Изпълнена е нова дървена конструкция на сцената и е положен бетон; Монтирано е ново дюшеме на сцената на театралната зала; На покрива е положена циментова замазка за наклони; Положена е пароизолация – фолио; Монтирана е топлоизолация с дебелина 100мм на покрива над пароизолацията и отгоре е положена циментова замазка с дебелина 2 см; Положена е газопламъчно 2 пласта хидроизолация, втория пласт с посипка; Бордовете са обшити с поцинкована ламарина; Монтирани са нови столове в театралната зала; Изцяло подновено е обзавеждането в канцеларии, учебни зали, гримьорни и библиотека, в това число: щендери, закачалки, витринни шкафове и др.

По част ВиК:

Подменена е цялата битова сградна водопроводна инсталация, изпълнена с полипропиленови тръби за студена и топла вода PPR PN10, Ø25 и Ø20 с топлоизолация. Ремонтирана е сградната фекално-битова канализация, изпълнена с дебелостенни муфени тръби РVС Ø110, муфени тръби PVC Ø110 и Ø50, които заустват в хоризонтална сградна канализация в избеното помещение.

По част Електро:

Изпълнени са вътрешните силова и осветителни инсталации. Монтирани са нови осветителни тела, ключове за управление, контакти и етажни електрически табла Електрическата инсталация е изпълнена с трижилни проводници и кабели, изтеглени в предпазни гофрирани и твърди тръби, положени скрито под мазилките на стени и тавани. Изпълнено е заземление на съществуващото главното електрическо електромерно табло със заземители от стоманени поцинковани колове и стоманена поцинкована шина.

По част Пожароизвестяване:

Изпълнена е пожароизвестителна инсталация, като са обхванати всички помещения, без санитарните. Монтирана е конвенциална адресируема пожароизвестителна централа. Периферните устройства са: адресируеми: автоматични оптично-димни датчици, монтирани в контролираните помещения и пространства; ръчни пожароизвестители, монтирани по пътищата за евакуация и на изходите; светлинни индикатори, монтирани на вратите на контролираните помещения; външни и вътрешни сирени, със светлинна индикация.

По част ОиВ:

На обекта са изградени отоплителни и вентилационни инсталации. Отоплителната инсталация е изградена от локални стенни и колонни климатизатори, поради наличието на различни режими на отопление на отделните помещения. Изградена е система за събиране и отвеждане на конденза от монтираните климатизатори на втория етаж по фасадата под топлоизолацията. В мокрите помещения са монтирани електрически конвектори. Съществуващата вентилационна система на актовата зала е окомплектована допълнително с енерговъзстановяващ блок, монтиран в сутерена включващ два вентилатора и рекуперативен високоефективен топлообменник. Монтирани са допълнително канален климатизатор и шумозаглушители. Нагнетателните въздуховоди са изолирани топлинно.

По част „Пожарна безопасност“:

Монтирана автоматична пожароизвестителна централа.

Аварийно-възстановителни работи на покриви на шест обществени сгради, собственост на Община Кнежа

Аз съм промо текст. Натиснете на бутона за редактиране за да смените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Извършени са ремонтни работи по покриви на сгради:

– ОДЗ № 2 «Дафинка Чергарска», гр. Кнежа, ул. Г. Димитров» № 36;

– ОДЗ № 1 «Огнян Михайлов», гр. Кнежа, ул. Х. Димитър» № 1;
– СОУ «Неофит Рилски», гр. Кнежа, ул. «Хр. Смирненски» № 52;
– Читалище «Борба», гр. Кнежа, ул. «М. Боев»

Изпълнени са следните строително-монтажни работи: кофраж, армировка и бетониране на стоманобетонна конструкция, зидарски работи, покритие от „Ондулин”, покритие от гофрирана ламарина и покритие с керемиди, тенекеджийски работи, инсталационни работи и възстановяване гръмозащитна инсталация.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа

Изпълнени са следните строително-монтажни работи по обекта на поръчката:

За ОУ „Васил Левски”

Изпълнена е предвидената топлоизолация на стените с EPS. Изолирани са и външни стени на неотопляемия сутерен. Положена е топлоизолация по таван над помещенията на последния етаж и покрива от каменна вата. Изолирани са прилежащите към покрива външни стени на сградата.

Подменен е котел ГНВ 550 с нов модел „Виадрус“ G700 с топлинна мощност 160 k/V. Монтиран е контролер за управление на горелката в еталонно помещение. Допълнително е оборудвана котелната инсталация с термометри, манометри на подаващ и връщащ колектор и уред за измерване на консумираната нафта. Направена е топлинна изолация на тръбопроводите от новия котел до колекторите, на колекторите и щранговете до тавана на котелното и тръбите на отоплителната инсталация на тавана.

Променена е съществуващата осветителна уредба, при максимално използване на съществуващите лампени излази, командни съоръжения и захранващи ел. табла. Подменени са луминесцентни тела с осветителни тела.

За ОУ „Христо Ботев”

Направено е топлинно изолиране на стените с EPS. Положена е вътрешна изолация на стените на сутерена от EPS. Положена е топлоизолация по таван над помещенията на последния етаж от каменна вата. Подменени са прозорците и вратите с PVC дограма с двоен стъклопакет.

Изградена е нова постройка за нуждите на котелната инсталация. Върху съществуващата бетонова настилка е положена нова настилка и са анкерирани нови стоманобетонни пояси. Ограждащите стени са тухлена зидария с дебелина 25 см. В сградата са разположени две помещения: котелно и преддверие с място за съхранение на резервоар за дизелово гориво. Предверието е отделено от котелното със самозатваряща се врата с граница на пожароустойчивост EI 90. Покривната конструкция е метална покрита с профилна ламарина. Под металната конструкция е монтиран два пласта пожароустойчив гипсокартон и изолация от минерална вата. Променена е съществуващата осветителна уредба.

Изградена е водно конвективна отоплителна инсталация, включваща оборудване в котелно помещение, разширителен съд и подмяна на разпределителна мрежа от стоманени тръби.

Изградено е газово котелно, външно захранване от ГРТ, монтиран е газов котел модел “TRI N 380” – ARCA, снабден с автоматична газова горелка, модел „Unigas HP 60”, взривозащитна инсталация и вентилация, газсигнализация и аварийно осветление.

error: Content is protected !!