Тел: +359 2/951 61 78

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Развитие и подобряване на свързана инфраструктура на обекти в община Петрич ″Античен град и некрополи в местността Кожух, край с. Рупите, дребно-мащабни работи и инфраструктура на 8 други туристически обекти

Всички възложени дейности по договора за строителство за развитие и подобряване на свързаната инфраструктура на обявения за културен паметник обект „Античен град с прилежащи некрополи” (ДВ бр. 32/1965 г.) в местността „Кожух” край с. Рупите и други 8 туристически обекта /Марикостенски минерални извори, Минерални извори Рупите, Резерват „Конгура”, Защитена местност „Кожух”, Църквата „Св. Георги” при Чуриловския манастир, Турската минерална баня в с. Марикостиново, Църквата „Успение Богородично” и Античен път Петрич-Струмица/ бяха изпълнени качествено, професионално и при стриктно спазване на проектите, взаимните договорености и действащата нормативна уредба в страната.

Разкопки, реставрация и консервация на тракийски археологически обекти. Трасиране почистване и маркиране на маршрути до обектите и изграждане на туристическа инфраструктура в община Белица

Период на изпълнение 04.04.2008 г. - 10.05.2008 г.

  • – Разкопки, реставрация и консервация на Тракийска могила край гр. Белица – 520 м3
  • -Разкопки, реставрация и консервация на Тракийско светилище край с. Бабяк – 657 м3
  • – Трасиране, почистване и маркиране на пешеходни и др. маршрути до обект Тракийска могила край гр. Белица – 1 км
  • – Трасиране, почистване и маркиране на пешеходни и др. маршрути до обект Тракийско светилище край с. Бабяк – 7,5 км
  • – Изграждане на беседки – 3 бр.
  • – Изграждане на заслон с огнище – 1 бр.
  • – Изграждане на места за спиране в близост до обектите – 260 м2

Aрхеологически обекти, гр. Белица

error: Content is protected !!