Тел: +359 2/951 61 78

Author admin

11 апр.

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

„КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД СЪОБЩАВА на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение (ИП) за: „Третиране на неопасни отпадъци на строителна площадка в имот № 37263.11.85, област Благоевград, община Благоевград, с. Клисура, м. Митница, с площ от 48473,00 кв. м.“ Във връзка с изпълнението на договор с рег. № 32-164896/11.06.2020 г. между Агенция „Митници“ и […]

READ MORE
16 дек.

Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители

Информация по темата можете да намерите в приложеното Писмо на Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ до Стефан Янев – Министър-председател на РБ, с копие до министрите на финансите, енергетиката и икономиката.

READ MORE
16 дек.

Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г.

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ Уважаеми дами и господа, Информираме ви, че Агенцията по заетостта  е обявила на сайта си Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г., с което се информират работодателите, които желаят да получат средства по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. […]

READ MORE
error: Content is protected !!