Тел: +359 2/951 61 78

РЕСУРСИ

Създадено през 2003 със 100% частен капитал, дружеството се развива динамично, като залага на квалификацията на ръководния и изпълнителския екип и на инвестициите в технологично оборудване и модерни технологии.

Благодарение на изградените стабилност и опит, днес дружеството е един от основните изпълнители на обществени обекти на територията на страната и предпочитан партньор от редица държавни и общински структури.

АСФАЛТОВА БАЗА

БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

error: Content is protected !!