Тел: +359 2/951 61 78

Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители

Информация по темата можете да намерите в приложеното Писмо на Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ до Стефан Янев – Министър-председател на РБ, с копие до министрите на финансите, енергетиката и икономиката.

error: Content is protected !!